Tematy warsztatów dla PSYCHOLOGA w ramach realizacji projektu PO KL Priorytetu VII, Poddzialania 7.1.1 -Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn.: Odkryj swoje mocne strony - wsparcie dla kobiet z gminy Lipsko".

   

•  Przełamanie bariery niskiej samooceny i wiary we własne siły.

•  Przełamanie bariery niskiej motywacji.

•  Stereotypowe postrzeganie swoich ról i pozycji w społeczeństwie, ograniczone umiejetności związane z pełnieniem ról społecznych.

•  Określenie predyspozycji zawodowych - badanie psychologiczne.

•  Odkrywanie swoich mocnych stron, rozwijanie własnej osobowości i kreatywności.

•  Wzmacnianie pozytywnych postaw.

•  Co to są emocje?; rozpoznawanie uczuć, werbalizowanie, wyrażanie uczuć, sposoby radzenia sobie z emocjami, konstruktywne udzialanie krytyki, komplementowanie.

•  Motywowanie i inspirowanie do aktywnego udziału w projekcie.

•  Umiejętność asertywnego zachowania w kontakcie z pracodawcą i otoczeniem:

-  jak realizujemy swoje cele w kontaktach z innymi, typy zachowań w relacjach społecznych,

-  identyfikacja własnego sposobu postępowania,

-  charakterystyka postawy asertywnej,

-  psychologiczne podstawy naszych relacji,

-  relacje interpersonalne w miejscu pracy,

-  ksztaltowanie własnych zachowań.

•  Komunikacja interpersonalna:

-  czym jest komunikacja

-  komunikacja skuteczna,

-  bariery w procesie komunikacji,

-  model komunikacji,

-  wpływ postrzegania rzeczywistości na komunikację,

-  komunikacja wyrafinowana,

-  obrona przed manipulacją,

-  rola nastawienia i radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami

-  rozmowa przez telefon, różnica miedzy rozmową telefoniczną a kontaktem "face to face".

 

W zależności od własnych potrzeb skorzystać można z indywidualnych spotkań czy cykli spotkań (omawianie pojawiajacych się problemów i wątpliwości).

 

 

Serdecznie zapraszamy do udzialu w Projekcie chetne kobiety, które chcą podnieść swoje umiejetności i kwalifikacje i zgłaszanie sie do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku.

KIEROWNIK MGOPS LIPSKO
Teresa Smaga