Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

27-300 Lipsko, ul 1 Maja 2, woj. mazowieckie, tel/ fax: 048 3780 182, ops@lipsko.eu

Biuletyn Informacji
Publicznej
NIP: 8111-16-62-501; REGON: 672771850; Rachunek bankowy: 93913500080000140120000010
 


POMOC SPOŁECZNA

O Pomocy Społecznej
Uchwały
Wzory wniosków
Wolontariat
Zespół interdyscyplinarny
Aktualności 2015
Aktualności 2014
Kontakt

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Komu przysługuje dodatek rodzinny
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Komunikaty
Wzory wniosków
Aktualności
Kontakt

PROGRAMY EFS

2015

2014

2013

2012

2011
2010
2009
2008
PROGRAMY

2014

2012

2011

2010
PROGRAMY PFRON

2011

 


Zarządzenie Nr 06/2015
Zastępcy Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku z dnia 07 sierpnia 2015 rokuzarz062015.pdf
Spotkanie informacyjne dotyczące Konkursu "FIO Mazowsze Lokalnie"


Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przy współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące Konkursu "FIO Mazowsze Lokalnie".

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa mazowieckiego, w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków na inicjatywy oddolne upływa 30 marca br., dla młodych organizacji pozarządowych - 4 maja br.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS i Stowarzyszeniem Europa i My.

Podczas spotkania informacyjnego dla potencjalnych wnioskodawców mikrodotacji, na terenie gminy Lipsko, Ambasador "FIO Mazowsze Lokalnie" przedstawi zasady konkursu, regulamin, omówi formularz wniosku i udzieli dodatkowych informacji.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 24 marca 2015 roku, o godzinie 14.00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Lipsku przy ulicy 1 Maja 2.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przyjęło funkcję Ambasadora FIO Mazowsze Lokalnie i reprezentuje program, m.in.na terenie powiatu lipskiego.


„Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu”

W latach 2011 – 2014 w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza-Edukacja w działaniu” POKL Poddziałanie 7.1.3 nagrane zostały audycje radiowe emitowane w radiowej Jedynce, Radiu dla Ciebie i Radiu Plus, audycje telewizyjne emitowane w TVP Warszawa, filmy i reportaże telewizyjne umieszczone w Internecie na stronie projektu pod adresem: www.mcps-efs.pl Realizatorem projektu jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Cel główny projektu - wzmocnienie i doskonalenie kadr instytucji pomocy społecznej I integracji społecznej dla rozwoju aktywnych form wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu są pracownicy instytucji pomocy społecznej realizujący działania w zakresie aktywnej integracji.


„Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako lider projektu wraz z partnerami: Szkołą Główną Handlową oraz Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” realizuje projekt dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie doradztwa zespołów projektowych.
 


OGŁOSZENIANowy okres zasiłkowy 2014/2015

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku przypomina o składaniu wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2014/2015

Szczegóły w załączniku: okres_zas.pdf

17.09.2014

HISTORIA OŚRODKA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku został utworzony Uchwałą Nr XIV/59/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipsku z dnia 24 kwietnia 1990 roku, natomiast Uchwałą Nr XXXV/223/2006 z dnia 28 kwietnia 2006 roku utworzona została jednostka budżetowa , która rozpoczęła na nowych zasadach pracę od dnia 01 lipca 2006 roku.

Rejonem działania Ośrodka jest teren Miasta i Gminy Lipsko.

Celem pracy Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Prowadzimy rehabilitację osób niepełnosprawnych, celem której jest zdobycie możliwie największego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Jeśli szukasz porady poszukaj jej na forum dyskusyjnym Serwisu Ośrodków Pomocy Społecznej: www.ops.pl
Polski Serwer
Prawa

Internetowy Serwis Ośrodków Pomocy Społecznej
 

 Copyright (c) 2006